PulseCath

PulseCath

iVAC 2L - PERKÜTAN MEKANİK SOL VENTRİKÜLER DESTEK CİHAZI (LVAD)

iVAC 2L kısa süreli, tamamıyla perkütan, 17 Fr transfemoral sol ventrikül mekanik destek cihazı etkin şekilde dakikada 2 Lt.’ye kadar kardiyak çıkış sağlar. 

ENDİKASYONLAR:

iVAC 2L yüksek riskli PCI vakalarında, Akut MI ve erken kardiyojenik şok hastalarında, etkin şekilde ventrikül boşaltımı sağlarken gerekli olan kritik hemodinami desteğini yerine getirir. 


AVANTAJLARI:
Hızlı ve kolay acil destek çözümü,

Standart transfemoral girişim,
Yüksek esneklikte kateter,
Dakikada 2Lt.’ye kadar kadar diastolik akım sağlar,
18 FR Introducer Sheath ile gerçekleştirilen tamamıyla perkütan yaklaşım,
Ek maliyet gerektirmeden her türlü IABP (Intra Aortik Balon Pompası) konsolu ile kullanıma uygundur,
Düşük hemoliz seviyesi.